mickiewicz twórczość

Pan Tadeusz

Tymczesem przenoś moję duszę ustęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych...
[Pan Tadeusz - fragment Inwokacji]

Ballady i romanse, data wydania 1822 r. Datę ukazania się tego zbiorku uznaje się za symboliczny początek romantyzmu w literaturze polskiej.

Grażyna wydana została w II tomie Poezji (1823) razem z II częścią Dziadów. Opowiada o średniowiecznej Litwie i choć główne postacie, książę nowogródzki Litawor i jego żona Grażyna, są fikcyjne, to odautorskie przypisy oraz odwołania do źródeł mają uwiarygodnić cały utwór.

Dziady - dramat składający się z trzech luźno powiązanych części, kolejno II, IV i III (nieukończona cz. I). Elemenem spajającym poszczególne części jest postać głównego bohatera, nazywanego kolejno (w cz. II, IV i III) Upiorem, Gustawem i Konradem.

Sonety krymskie - cykl 18 sonetów stanowiących plon podróży Adama Mickiewicza na Krym, opublikowany w 1826 razem z cyklem wierszy miłosnych (tzw. sonety odeskie) jako Sonety.

Konrad Wallenrod - powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich napisana w Petersburgu w 1828 roku.

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem - poemat napisany w latach 1832-34 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, 13-zgłoskowcem. Polska epopeja narodowa.

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego - broszura polityczna z 1832 roku

Liryki lozańskie - jest to zbiór utworów (ze względu na podobną tematykę uważany za cykl) powstały w latach 1839-1840 podczas pobytu Mickiewicza w Lozannie (Szwajcaria). Tematem liryków są refleksje na tematy związane z życiem i przemijaniem.