Liryki lozańskie

Uciec z duszą na listek...

Uciec z duszą na listek i jak motyl szukać
Tam domku i gniazdeczka -